• 未标题-2
  • 2

Về chúng tôi

Công ty Hoàng Gia herbert

Chúng tôi là một nhà sản xuất 20 năm giải phóng 70 túi ODM mới hàng tháng

nhà cung cấp NBC Universal-kiểm toán | Lên đến 200,000 chiếc mỗi tháng | Hơn 5.000 thiết kế

 

Có khả năng Khối lượng  Đơn đặt hàng

Với 400 nhân viên, ROYAL HERBERT có thể bật ra đến 200.000 túi mỗi tháng. Đó là loại phương tiện công suất sản xuất, chúng tôi có thể theo kịp với hầu hết các đòi hỏi nhu cầu đặt hàng của bạn, trong khi giữ cho mỗi đơn vị chi phí này cho tối thiểu tuyệt đối.

HÓA

Hơn 20 năm